Tháng: 05

One Piece One Piece
T4, 05 / 2019 1:44 chiều
Câu truyện bắt đầu với cảnh xử tử của Vua Hải Tặc (海賊王 Kaizokuō?) Gol D. Roger. Ngay trước khi chết, Roger tiết lộ rằng kho báu của ông ta để hết ở ng[...]